Шановні науковці! Запрошуємо до подальшої співпраці над проектом «Професори ДНУЗТ у Вікіпедії». За інформацією звертатися до інформаційно-бібліографічного відділу (ауд. 263; тел. 8-82)
Новий сайт

Браузер Internet Explorer не дає можливість використовувати можливості сайту повною мірою. Рекомендується використовувати FireFox або Google Chrome

Оригінальні назви російських видань, які відображені в БД Scopus
 1. Авиакосмическая и экологическая медицина (Авіакосмічна та екологічна медицина)
 2. Автоматика и телемеханика (Автоматика та телемеханіка)
 3. Акустический журнал (Акустичний журнал)
 4. Акушерство и гинекология (Акушерство і гінекологія)
 5. Алгебра и логика (Алгебра та логіка)
 6. Ангиология и сосудистая хирургия (Ангіологія і судинна хірургія)
 7. Анестезиология и реаниматология (Анестезіологія та реаніматологія)

 8. Антибиотики и химиотерапия (Антибіотики і хіміотерапія)


 9. Археология, этнография и антропология Евразии (Археологія, етнографія і антропологія Євразії)
 10. Архив патологии (Архив патології)
 11. Астрономический вестник (Астрономічний вісник)
 12. Астрономический журнал (Астрономічний журнал)
 13. Атомная энергия (Атомна енергія)
 14. Биологические мембраны (Біологічні мембрани)
 15. Биология внутренних вод (Біологія внутрішніх вод)
 16. Биология моря (Біологія моря)
 17. Биомедицинская химия (Біомедична хімія)
 18. Биоорганическая химия(Біоорганічна хімія)
 19. Биофизика (Біофізика)

 20. Биохимия (Біохімія)


 21. Вестник Московского университета. Сер. 2. Химия (Вісник Московського університету. Серія 2. Хімія)
 22. Вестник Московского университета. Сер. География (Вісник Московського університету. Сер. Географія)
 23. Вестник оториноларингологии (Вісник оториноларингології )
 24. Вестник офтальмологии (Вісник офтальмології)
 25. Вестник рентгенологии и радиологии(Вісник рентгенології і радіології)
 26. Вестник Российской академии медицинских наук (Вісник Російської академії медичних наук)
 27. Вестник Российской академии наук (Вісник Російської академії наук)
 28. Вестник Санкт-Петербургского университета, Сер. Геология и геофизика (Вісник Санкт-Петербурзького університету, Сер. Геологія і геофізика)
 29. Вестник хирургии им. И. И. Грекова (Вісник хірургії ім. І. І. Грекова)
 30. Водные ресурсы (Водні ресурси)
 31. Военно-медицинский журнал (Військово–медичний журнал)
 32. Вопросы вирусологии (Питання вірусології)
 33. Вопросы ихтиологии (Питання іхтіології)
 34. Вопросы курортологии, физиотерапии и лечебной физической культуры (Питання курортології, фізіотерапії і лікувальної фізичної культури)
 35. Вопросы нейрохирургии им. Н. Н. Бурденко (Питання нейрохірургії ім. М. М. Бурденко)
 36. Вопросы онкологии (Питання онкології)

 37. Вопросы питания (Питання харчування)


 38. Вопросы психологии (Питання психології)
 39. Вулканология и сейсмология (Вулканологія і сейсмологія)
 40. Высокомолекулярные соединения (серия C)(Високомолекулярні сполуки (серія C)
 41. Высокомолекулярные соединения (серия А) Високомолекулярні сполуки (серія А)
 42. Высокомолекулярные соединения (серия В) (Високомолекулярні сполуки (серія В)
 43. Гематология и трансфузиология (Гематологія та трансфузіологія)

 44. Генетика (Генетика)


 45. Генетика (Генетика)
 46. География и природные ресурсы (Географія та природні ресурси)
 47. Геология и геофизика (Геологія та геофізика)
 48. Геология рудных месторождений (Геологія рудних родовищ)
 49. Геомагнетизм и аэрономия (Геомагнетизм і аерономія)
 50. Геотектоника (Геотектоніка)
 51. Геохимия (Геохімія)
 52. Гигиена и санитария (Гігієна і санітарія)

 53. Гравитация и космология (Гравітація і космологія)


 54. Дефектоскопия (Дефектоскопія)
 55. Дискретная математика (Дискретна математика)
 56. Дискретный анализ и исследование операций )(Дискретний аналіз та дослідження операцій)
 57. Дифференциальные уравнения (Диференціальні рівняння)
 58. Доклады Российской академии наук (биологических наук) (Доповіді Російської академії наук (біологічних наук))
 59. Доклады Российской академии наук (биохимия и биофизика) (Доповіді Російської академії наук (біохімія і біофізика)
 60. Доклады Российской академии наук (математика) (Доповіді Російської академії наук (математика)
 61. Доклады Российской академии наук (науки о Земле) (Доповіді Російської академії наук (науки про Землю)
 62. Доклады Российской академии наук (физика) (Доповіді Російської академії наук (фізика)
 63. Доклады Российской академии наук (физическая химия) Доповіді Російської академії наук (фізична хімія)
 64. Доклады Российской академии наук (химия) (Доповіді Російської академії наук (хімія)
 65. Журнал аналитической химии (Журнал аналітичної хімії)
 66. Журнал высшей нервной деятельности им. И. П. Павлова (Журнал вищої нервової діяльності ім. І.П. Павлова)
 67. Журнал микробиологии, эпидемиологии и иммунобиологии (Журнал з мікробіології, епідеміології та іммунобіології)
 68. Журнал неврологии и психиатрии им. С. С. Корсакова (Журнал з неврології і психіатрії ім. С. С. Корсакова)
 69. Журнал неорганической химии (Журнал з неорганічної хімії)
 70. Журнал общей биологии (Журнал з загальної біології)
 71. Журнал общей химии (Журнал з загальної хімії)
 72. Журнал органической химии (Журнал з органічної хімії)
 73. Журнал прикладной механики и технической физики (Журнал з прикладної механіки і технічної фізики)
 74. Журнал прикладной химии (Журнал з прикладної хімії)
 75. Журнал структурной химии (Журнал з структурної хімії)
 76. Журнал технической физики (Журнал з технічної фізики)
 77. Журнал физической химии (Журнал з фізичної хімії)
 78. Журнал экспериментальной и теоретической физики (Журнал з експериментальної та теоретичної фізики)

 79. Журнал эволюционной биохимии и физиологии (Журнал з еволюційної біохімії та фізіології)


 80. Записки научных семинаров ПОМИ РАН (Записки наукових семінарів ПВМІ РАН)
 81. Зоологический журнал (Зоологічний журнал)
 82. Известия вузов. Авиационная техника (Вісті вузів. Авіаційна техніка)
 83. Известия вузов. Радиофизика (Вісті вузів. Радіофізика)
 84. Известия вузов. Технология текстильной промышленности (Вісіт вузів. Технологія текстильної промисловості)
 85. Известия вузов. Физика (Вісті вузів. Фізика)
 86. Известия РАН. Механика жидкости и газа (Вісті РАН. Механіка рідини і газу)
 87. Известия РАН. Сер. Биологическая (Вісті РАН. Сер. Біологічна)
 88. Известия РАН. Сер. Географическая (Вісті РАН. Сер. Географічна)
 89. Известия РАН. Сер. Физическая (Вісті РАН. Сер. Фізична)
 90. Известия РАН. Сер. Химическая (Вісті РАН. Сер. Хімічна)
 91. Известия РАН. Серия Математическая (Вісті РАН. Серія Математична)
 92. Известия РАН. Теория и системы управления (Вісті РАН. Теорія і системи управління)
 93. Известия РАН. Физика атмосферы и океана (Вісті РАН. Фізика атмосфери та океану)
 94. Измерительная техника (Вимірювальна техніка)
 95. Кардиология (Кардіологія)
 96. Квантовая электроника (Квантова електроніка)
 97. Кинетика и катализ (Кінетика і каталіз)
 98. Клиническая лабораторная диагностика (Клінічна лабораторна діагностика)
 99. Клиническая медицина (Клінічна медицина)
 100. Коллоидный журнал (Колоїдний журнал)
 101. Координационная химия (Координаційна хімія)
 102. Космические исследования (Космічні дослідження)
 103. Криминологический журнал Байкальского государственного университета экономики и права (Кримінологічний журнал Байкальського державного університету економіки і права)
 104. Криосфера Земли (Кріосфера Землі)
 105. Кристаллография (Кристалографія)
 106. Кристаллография (Лазерні дослідження в Росії)
 107. Литология и полезные ископаемые (Літологія і корисні копалини)
 108. Математические заметки (Математичні замітки)
 109. Математические труды (Математичні праці)
 110. Математический сборник (Математичний збірник)
 111. Медицина труда и промышленная экология (Медицина праці та промислова екологія)
 112. Медицинская паразитология и паразитарные болезни (Медична паразитологія і паразитарні хвороби)
 113. Медицинская техника (Медичне устаткування)
 114. Металловедение и термическая обработка металлов (Металознавство і термічна обробка металів)
 115. Металлург (Металлург)
 116. Металлы (Метали)
 117. Метеорология и гидрология (Метеорологія і гідрологія)
 118. Микология и фитопатология(Мікологія та фітопатологія)
 119. Микробиология(Мікробіологія)
 120. Микроэлектроника (Мікроелектроніка)
 121. Молекулярная биология (Молекулярна біологія)
 122. Молекулярная генетика, микробиология и вирусология (Молекулярна генетика, мікробіологія і вірусологія)
 123. Морфология (Морфологія)
 124. Нейрохимия (Нейрохімія)
 125. Неорганические материалы (Неорганічні матеріали)
 126. Нефтехимия (Нафтохімія)
 127. Нефтяное хозяйство (Нафтове господарство)
 128. Огнеупоры и техническая керамика (Вогнетриви та технічна кераміка)
 129. Океанология (Океанологія)
 130. Онтогенез (Онтогенез)
 131. Онтогенез (Российский журнал Биология развития) (Онтогенез (Російський журнал Біологія розвитку))
 132. Оптика и спектроскопия (Оптика і спектроскопія)
 133. Оптический журнал (Оптичний журнал)
 134. Палеонтологический журнал (Палеонтологічний журнал)
 135. Паразитология (Паразитологія)
 136. Патологическая физиология и экспериментальная терапия (Патологічна фізіологія і експериментальна терапія)
 137. Петрология (Петрологія)
 138. Письма в Астрономический журнал (Листи в Астрономічний журнал)
 139. Письма в Журнал технической физики (Листи в Журнал технічної фізики)
 140. Письма в журнал Физика элементарных частиц и атомного ядра (Листи в журнал Фізика елементарних частинок і атомного ядра)
 141. Письма в Журнал экспериментальной и теоретической физики) (Листи в Журнал експериментальної і теоретичної фізики)
 142. Почвоведение (Грунтознавство)
 143. Приборы и техника эксперимента (Прилади й техніка експерименту)
 144. Прикладная биохимия и микробиология (Прикладна біохімія та мікробіологія)
 145. Прикладная математика и механика (Прикладна математика і механіка)
 146. Проблемы передачи информации (Проблеми передачі інформації)
 147. Проблемы прогнозирования (Проблеми прогнозування)
 148. Проблемы социальной гигиены и истории медицины (Проблеми соціальної гігієни й історія медицини)
 149. Проблемы социальной гигиены и истории медицины (Проблеми туберкульозу та хвороби легень)
 150. Программирование (Програмування)
 151. Психологический журнал (Психологічний журнал)
 152. Радиационная биология. Радиоэкология (Радіаційна біологія. Радіоекологія)
 153. Радиотехника и электроника (Радіотехніка та електроніка)
 154. Радиохимия (Радіохімія)
 155. Российский физиологический журнал им. И. М. Сеченова (Російський фізіологічний журнал ім. І. М. Сеченова)
 156. Сварочное производство (Зварювальне виробництво)
 157. Сибирский журнал вычислительной математики (Сибірський журнал обчислювальної математики)
 158. Сибирский журнал индустриальной математики (Сибірський журнал індустріальної математики)
 159. Сибирский математический журнал (Сибірський математичний журнал)
 160. Сибирский экологический журнал (Сибірський екологічний журнал)
 161. Социологические исследования (Соціологічні дослідження)
 162. Сталь(Сталь)
 163. Стекло и керамика (Скло і кераміка)
 164. Стоматология (Стоматологія)
 165. Стратиграфия и геологическая корреляция (Стратиграфія і геологічна кореляція)
 166. Судебно-медицинская экспертиза (Судово-медична експертиза)
 167. Теоретическая и математическая физика (Теоретична і математична фізика)
 168. Теоретические основы химической технологии (Теоретичні основи хімічної технології)
 169. Теория вероятностей и ее приложения (Теорія ймовірностей і її застосування)
 170. Теплофизика высоких температур (Теплофізика високих температур)
 171. Теплофизика и аэромеханика (Теплофізика та аеромеханіка)
 172. Теплоэнергетика (Теплоенергетика)
 173. Терапевтический архив (Терапевтичний архів)
 174. Тихоокеанская геология(Тихоокеанська геологія)
 175. Труды Математического института имени В. А. Стеклова (Праці Математичного інституту імені В. А. Стеклова)
 176. Урология (Урологія)
 177. Успехи геронтологии (Успіхи геронтології)
 178. Успехи математических наук (Успіхи математичних наук)
 179. Успехи физиологических наук (Успіхи фізіологічних наук)
 180. Успехи физических наук (Успіхи фізичних наук)
 181. Успехи химии (Успіхи хімії)
 182. Физика горения и взрыва (Фізика горіння і вибуху)
 183. Физика Земли (Фізика Землі)
 184. Физика и техника полупроводников (Фізика і техніка напівпровідників)
 185. Физика и химия стекла (Фізика і хімія скла)
 186. Физика металлов и металловедение (Фізика металів і металознавство)
 187. Физика плазмы (Фізика плазми)
 188. Физика твердого тела (Фізика твердого тіла)
 189. Физика элементарных частиц и атомного ядра (Фізика елементарних частинок і атомного ядра)
 190. Физико-технические проблемы разработки полезных ископаемых (Фізико-технічні проблеми розробки корисних копалин)
 191. Физиология растений (Фізіологія рослин)
 192. Физиология человека (Фізіологія людини)
 193. Физическая мезомеханика (Фізична мезомеханіка)
 194. Фундаментальная и прикладная математика (Фундаментальна та прикладна математика)

 195. Фундаментальная и прикладная математика (журнал математических наук) (Фундаментальна та прикладна математика (журнал математичних наук)


 196. Функциональный анализ и его приложения (Функціональний аналіз і його додатки)
 197. Химические волокна (Хімічні волокна)
 198. Химическое и нефтегазовое машиностроение (Хімічне і нафтогазове машинобудування)
 199. Химия высоких энергий (Хімія високих енергій)
 200. Химия и технология топлив и масел (Хімія і технологія палив і мастил)
 201. Химия твердого топлива (Хімія твердого палива)
 202. Хирургия (Хірургія)
 203. Экология (Екологія)
 204. Экспериментальная и клиническая гастроэнтерология (Експериментальна і клінічна гастроентерологія)

 205. Электросвязь и радиотехника (Електрозв'язок і радіотехніка)


 206. Электротехника (Електротехніка)
 207. Электрохимия (Електрохімія)
 208. Ядерная физика (Ядерна фізика)
 209. Biochemistry, Supplemental Series A (Біохімія, Серія А)
 210. Biochemistry, Supplemental Series B (Біохімія, Серія Б)
 211. Cell and Tissue Biology (Цитологія)
 212. Computational Mathematics and Modeling (Обчислювальна математика та моделювання)
 213. International Journal of Acoustics and Vibrations (Міжнародний журнал акустики та вібрацій)
 214. Journal of Engineering Thermophysics (Журнал техничної термофізики)
 215. Laser Physics (Лазерна фізика)
 216. Lobachevskii Journal of Mathematics (Журнал Лобачевського з математики)
 217. Mendeleev Communications (Науковий журнал коротких повідомлень з хімії)
 218. Regular and Chaotic Dynamics (Регулярна та хаотична динаміка)
 219. Reviews on Advanced Materials Science (Огляд прогресивного матеріалознавства)
 220. Russian Journal of Mathematical Physics(Російський журнал з математичної фізики)
 221. Russian Journal of Nematology (Російський журнал з нематодології)
 222. Russian Journal of Numerical Analysis and Mathematical Modeling (Математичний журнал з чисельного аналізу та математичного моделювання)
 223. Russian Studies in Literature (Російський журнал з літератури)
 224. Russian Studies in Philosophy (Російський журнал з філософії)