Шановні науковці! Запрошуємо до подальшої співпраці над проектом «Професори ДНУЗТ у Вікіпедії». За інформацією звертатися до інформаційно-бібліографічного відділу (ауд. 263; тел. 8-82)
Новий сайт

Браузер Internet Explorer не дає можливість використовувати можливості сайту повною мірою. Рекомендується використовувати FireFox або Google ChromeІменний покажчик публікацій науковців університету в Web of Science
(дані на 03.01.2017 р.)

Детальніше...

Автор Кількість документів

Pichugov, S.A.

11

Vakulenko, I. A.

1

Zabludovsky, V. A.

15

Plakhotnik, V. N.

48

Kravets, V. V.

6

Shtapenko, E. Ph

17

Voronkov, E. O.

13

Gulivets, A. N.

11

Myamlin, S. V.

6

Goncharova, I. V.

5

Ilman, V. M.

1

Kazakevitch, M.

3

Kazakevich, M. I.

1

Kostin, M. O.

28

Dudkina, V. V.

6

Gribok, V. S.

5

Kovtun, Yu V.

6

Kravets, T. V.

6

Shynkarenko, V. I.

1

Artemchuk, V. V.

3

Galadgyi, M. V.

1

Sheikina, O. H.

2

Evdomakha, G.

1

Ganitch, R. Ph

3

Raksha, S. V.

1

Tovmash, N. F.

9

Blokhin, E.

1

Blokhin, Yevgeniy P.

1

Serdiuk, T. M.

1

Plakhotnyk, V. N.

1

Sivolap, N. I.

3

Yaryshkina, L.

2

Agoshkova, T. A.

2

Danovich, Victor

1

Evtuh, A. A.

1

Gadgilov, M. V.

1

Ganich, R. F.

3

Kuznetsov, V. N.

3

Neduzha, L.

3

Onyshchenko, Ju V.

1

Reidemeister, A.

1

Reutskova, Oksana

1

Soroka, N. E.

1

Tul'chinskii, V. B.

1

Vasetska, T.M.

1

Vasilenko, A. G.

1

Zakora, A.

1

Zheleznov, K.

1

Volnyanskii, D. M.

4

Kuzin, M. O.

3

Khmil, V. V.

2

Vlasova, O. P.

1

Malivskyi, A. M.

3

Aytov, S. Sh.

1

Kostyuk, N. P.

1

Gavrilyuk V.I.

5

Muradyan, L. A.

1

Bondar, N. G.

7

Lazaryan, V. A.

1

Snitko D. Y.

1