Шановні науковці! Запрошуємо до подальшої співпраці над проектом «Професори ДНУЗТ у Вікіпедії». За інформацією звертатися до інформаційно-бібліографічного відділу (ауд. 263; тел. 8-82)
Новий сайт

Браузер Internet Explorer не дає можливість використовувати можливості сайту повною мірою. Рекомендується використовувати FireFox або Google Chrome

Міжнародні журнали, представлені в міжнародній наукометричній базі даних SCOPUSБудівлі та конструкції


 1. Baltic Journal of Road and Bridge Engineering, Lithuania (Балтійський журнал. Проектування доріг та мостів, Литва)
 2. Construction and Building Materials, UK  (Будівництво та будівельні матеріали, Великобританія)
 3. Advances in Cement Research, US  (Досягнення в галузі цементних досліджень, США)
 4. Computer-Aided Civil and Infrastructure Engineering, UK  (Комп'ютеризація в цивільній і інженерній інфраструктурі, Великобританія)
 5. Materials and Structures/Materiaux et Constructions, France  (Матеріали і конструкції, Франція)
 6. Journal of Structural Engineering, US  (Проектування споруд, США)
 7. Journal of Materials in Civil Engineering, US  (Матеріали у цивільному будівництві, США)
 8. Building Research and Information, UK  (Інформація про будівельні дослідження, Великобританія)
 9. Electronic Journal of Information Technology in Construction, Sweden  (Електронний журнал: Інформаційні технології в будівництві, Швеція)
 10. Structure and Infrastructure Engineering, UK  (Структура та інфраструктура в будівництві Великобританія)
 11. Beton- und Stahlbetonbau, Germany  (Бетонні і залізобетонні конструкції, Німеччина)

Цивільне будівництво


 1. IEEE Transactions on Intelligent Transportation Systems, US  (Доповіді з інтелектуальних транспортних систем, США)
 2. Journal of Materials in Civil Engineering, US  (Матеріали у цивільному будівництві США)
 3. Journal of Composites for Construction, US  (Журнал композиційних матеріалів в проектуванні, США)
 4. Applied Mechanics Reviews, US  (Прикладна механіка. Огляд, США)
 5. Composite Structures, Netherlands   (Композиційні структури, Нідерланди)
 6. Baltic Journal of Road and Bridge Engineering, Lithuania  (Композіційні структури, Нідерланді)
 7. Construction and Building Materials, UK   (Будівництво та будівельні матеріали, Великобританія)
 8. International Journal of Sustainable Transportation, UK  (Міжнародний журнал з питань стабільності транспорту, Великобританія)
 9. Journal of Water Supply: Research and Technology – AQUA, UK  (Водопостачання: наука і технологія АКВА, Великобританія)
 10. Transportation Research, Part A: Policy and Practice, Netherlands  (Транспортні дослідження, Частина А. Стратегія і практика, Нідерланди)
 11. Automation in Construction, Netherlands  (Автоматизація в будівництві, Нідерланди)
 12. Computer-Aided Civil and Infrastructure Engineering, UK  (Комп'ютеризація в цивільній і інженерній інфраструктурі, Великобританія)
 13. Materials and Structures/Materiaux et Constructions, France  (Матеріали та конструкції, Франція)
 14. Water Resources Management, Netherlands  (Управління водними ресурсами, Нідерланди)
 15. Journal of Structural Engineering, US  (Будівлі та споруди, США)
 16. Journal of Water Resources Planning and Management – ASCE, US  (Планування і управління водними ресурсами, США)
 17. Journal of Computing in Civil Engineering, US (Інформаційні технології в цивільному будівництві, США)

Eкономiка


 1. Journal of Risk and Insurance, UK  (Ризики та страхування, Великобританія)
 2. Journal of Political Economy, US  (Політична економія, США)
 3. Energy Economics, Netherlands  (Енергетична економіка, Нідерланди)
 4. Journal of Economic Dynamics and Control, Netherlands  (Динаміка і контроль в економіці, Нідерланди)
 5. Journal of Development of Economics, Netherlands  (Розвиток економіки, Нідерланди)
 6. Journal of Marketing Research, US  (Маркетингові дослідження, США)
 7. Journal of Economic Surveys, UK  (Економічний огляд, Великобританія)
 8. Journal of Economic Growth, Netherlands   (Зростання в економіці, Нідерланди)
 9. Journal of Business and Economic Statistics, US  (Статистика в економіці та бізнесі, США)
 10. Journal of Banking and Finance, Netherlands  (Банки та фінанси, Нідерланди)
 11. Marketing Science, US  (Наука про маркетинг, США)
 12. Journal of Financial Intermediation, US  (Фінансове посередництво, США)
 13. Journal of Economic Theory, US  (Економічна теорія, США)

Eкологiя


 1. Journal of Environmental Engineering, ASCE, US  (Інженерна екологія, США)
 2. Frontiers in Ecology and the Environment, US  (Нове в екології і охорони навколишнього середовища, США)
 3. Global Ecology and Biogeography, UK  (Глобальна екологія та біогеографія, Великобританія)
 4. Journal of Applied Ecology, UK  (Прикладна екологія, Великобританія)
 5. Ecosystems, Germany  (Екосистеми, Німеччина)
 6. Theoretical Ecology, Germany  (Теоретична екологія, Німеччина)
 7. Journal of Industrial Ecology, US  (Промислова екологія, США)

Транспорт


 1. Transportation, Netherlands  (Транспорт, Нідерланди)
 2. Journal of Advanced Transportation, UK  (Прогресивний транспорт, Великобританія)
 3. Journal of Transport Economics and Policy, UK  (Транспортна економіка та політика, Великобританія)
 4. Transportation Research, Series B: Methodological, Netherlands  (Транспортні дослідження. Частина Б: методологія, Нідерланди)
 5. IEEE Transactions on Intelligent Transportation Systems, US  (Вісті інтелектуальних транспортних систем, США)
 6. International Journal of Sustainable Transportation, UK  (Міжнародний журнал з питань раціонального розвитку транспорту, Великобританія)
 7. Transportation Research, Part D: Transport and Environment, Netherlands  (Транспортні дослідження. Частина Д: Транспорт і навколишнє середовище, Нідерланди)
 8. Transportation Research, Part E: Logistics and Transportation Review, Netherlands   (Транспортні дослідження. Частина Е: Логістика і транспортний огляд, Нідерланди)
 9. Journal of Intelligent Transportation Systems, UK  (Журнал інтелектуальних транспортних систем, Великобританія)
 10. Transportation Planning and Technology, UK  (Транспортні перевезення: Планування та технологія, Великобританія)
 11. European Journal of Transport and Infrastructure Research, Netherlands  (Європейський журнал з транспорту та інфраструктурі досліджень, Нідерланди)
 12. European Transport Research Review, Germany  (Транспортні дослідження в Європі. Огляд. Німеччина)

Фiзика


 1. Advances in Atomic, Molecular and Optical Physics, US  (Досягнення в галузі атомної, молекулярної і оптичної фізики, США)
 2. Physical Review E - Statistical, Nonlinear, and Soft Matter Physics, US  (Фізичний аналіз E - фізика статистичних, нелінійних і м'яких речовин, США)
 3. Communications in Nonlinear Science and Numerical Simulation, Netherlands  (Комунікації в нелінійній науці і чисельне моделювання, Нідерланди)
 4. Nonlinearity, UK  (Нелінійність, Великобританія)
 5. Chaos, US   (Хаос, США)
 6. Physica D: Nonlinear Phenomena, Netherlands  (Фізика D: нелінійні явища, Нідерланди)
 7. Physica A: Statistical Mechanics and its Applications, Netherlands  (Фізика А: статистична механіка та її застосування, Нідерланди)
 8. Wave Motion, Netherlands   (Хвильовий рух, Нідерланди)
 9. Chaos, Solitons and Fractals, Netherlands  (Хаос, солітони і фрактали, Нідерланди)
 10. Journal of Physics A: Mathematical and Theoretical, UK  (Журнал фізики А: математична і теоретична, Великобританія)