Шановні науковці! Запрошуємо до подальшої співпраці над проектом «Професори ДНУЗТ у Вікіпедії». За інформацією звертатися до інформаційно-бібліографічного відділу (ауд. 263; тел. 8-82)
Новий сайт

Браузер Internet Explorer не дає можливість використовувати можливості сайту повною мірою. Рекомендується використовувати FireFox або Google Chrome


Наукова періодика ДНУЗТ
імені академіка В. Лазаряна


Свідоцтво суб'єкта видавничої справи ДК № 1315 від 31.03.2003 р.

 

До уваги науковців! У Вас з'явилась унікальна можливість отримати особистий міжнародний ідентифікатор автора ORCID. Для цього необхідно зареєструватися на сайті https://orcid.org/register , отримати цифровий код та повідомити його при поданні статті до редакції (к. 166).

Редакція журналу заохочує міжнародне співробітництво та вітає колективні авторські роботи. Саме тому ми охоче публікуємо статті авторів із 2-ох і більше різних країн.

Наука та прогрес транспорту. Вісник Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка
В. Лазаряна

Рік заснування: 2003
Галузь та проблематика: Журнал має за мету висвітлення актуальних питань наукового супроводження транспорту, рухомого складу, транспортної інфраструктури, інформаційних й інтелектуальних систем на транспорті та оприлюднення результатів фундаментальних і прикладних досліджень, сучасних наукових підходів до розробки технологій, аналізу управлінських, економічних й екологічних аспектів роботи підприємств транспорту та транспортного будівництва, а також питань удосконалення діяльності вищої школи.
ISSN 2307–3489 (Print), ІSSN 2307–6666 (Online)
Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 19609-9409ПР від 29.12.2012 р.
Видання внесено до Переліку наукових фахових видань України наказом Міністерства освіти і науки України 29.12.2014 р. № 1528 (технічні науки)
Розміщення нашого журналу в міжнародних наукометричних базах даних, репозитаріях та пошукових системах: Ulrichsweb™ Global Serials Directory, DOAJ, Google Scholar, eLIBRARY.ru, Index Copernicus, DRJI, DRIVER, BASE, OCLC WorldCat, "Україніка наукова", Beardslee Library, Cal State Monterey Bay, Universia, ScienceGate, NTHRYS, The Grove Library, УІНЦ.
Наукометричні показники журналу: 
Index Copernicus (Польща) - ICV 2015: 68.8;
Google Академiя - hi-11;
Global Impact Factor - 0.765 (2015);
InfoBase Index - 3,2 (IBI Factor 2016).


Періодичність: 6 разів на рік
Мова видання: українська, російська, англійська (змішаними мовами)
Засновник: Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна
Головний редактор: Мямлін С. В., доктор технічних наук 
Заступник головного редактора:
 Козаченко Д. М., доктор технічних наук
Відповідальний секретар: 
Колесникова Т. О., кандидат наук із соціальних комунікацій
Адреса редакції:
 вул. Лазаряна, 2, кім. 267, Дніпропетровськ, Україна, 49010
Тел.:
 (056) 371-51-05
E-
mail: lib@b.diit.edu.ua
Сайт: http://stp.diit.edu.ua/

   


Антропологічні виміри філософських досліджень

Збірник наукових праць підтримує політику відкритого доступу

Рік заснування: 2012
Галузь та проблематика: У збірнику представлені наукові статті, що висвітлюють та осмислюють нові грані людського існування на початку нового тисячоліття. Окрема увага зосереджується на формах їх оприявнення та рефлексії у філософії науки, культури, техніки, мови. Збірник призначено для співробітників науково-дослідних організацій, наукових, науково-педагогічних та інженерних працівників, докторантів, аспірантів, студентів вищих навчальних закладів.
ISSN 2227–7242 (Print), ІSSN 2304–9685 (Online)
Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 18742-7542P від 05.01.2012 р.

Видання входить до Переліку наукових фахових видань України. Затверджено наказами Міністерства освіти і науки України  № 1609 від 21.11.2013 р. 

Збірник зареєстровано в міжнародному каталозі періодичних видань UlrichswebTM Global Serials Directory, WorldCat, наукометричних системах Web of Science (Emerging Sources Citation Index), Google ScholarDOAJ, eLIBRARY.ru, CiteFactor, Bielefeld Academic Search Engine, УІНЦ.

Наукометричні показники журналу: 
Index Copernicus (Польща) - ICV 2015: 76.77;
Google Scholar - hi-4
InfoBase Index - 3,1 (IBI Factor 2016).


Періодичність: 2 раза на рік
Мова видання: українська, російська, англійська (змішаними мовами)
Засновник: Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна
Головний редактор: Хміль В. В., доктор філософських наук 
Відповідальний редактор:
 Варшавський О. П., кандидат філософських наук
Адреса редакції: вул. Лазаряна, 2, кім. 468, Дніпропетровськ, Україна, 49010
Тел.:
 (056) 373-18-88
E-mail: e-library@b.diit.edu.ua 
E-mail: ojs.diit@gmail.com
Електромагнітна сумісність та безпека на залізничному транспорті

Науковий журнал

Рік заснування: 2011

Галузь та проблематика: Виконання вимог електромагнітної сумісності суміжних слабкострумових пристроїв з устаткуванням тягового електропостачання тісно пов'язане з безпечною й надійною роботою залізничного транспорту. Для забезпечення безпеки також необхідне своєчасне і якісне технічне обслуговування об'єктів, що може бути досягнуто лише завдяки застосуванню мікроелектронних і комп'ютерних систем. Публікації оригінальних та оглядових робіт з проблем електромагнітної сумісності (ЕМС) та функціональної безпеки технічних засобів залізничного транспорту, методів та результатів їх випробувань на ЕМС, та доведення їх функціональної безпеки.

ISSN 2223–5620 (Print), ISSN 2411–1554 (Online)

Свідоцтво про державну реєстрацію: Серія КВ № 17326-6096Р від 14.10.2010 р.

Видання входить до Переліку наукових фахових видань України. Затверджено наказами Міністерства освіти і науки України  № 241 від 09.03.2016 р. 

Наукометричні показники журналу: 
Index Copernicus (Польща) - ICV 2015: 60.07;

Періодичність: 2 раза на рік

Мова видання: українська, російська, англійська (змішаними мовами)

Засновник: Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна

Головний редактор: д.фіз.-мат.н., проф. Гаврилюк В. І., завідувач кафедри «Автоматика, телемеханіка та зв'язок» Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна

Зам. головного редактора: к.т.н., доц. Сердюк Т.М., доцент кафедри «Автоматика, телемеханіка та зв'язок» Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна

Відповідальний секретар: к.т.н., доц. Рибалка Р. В., доцент кафедри «Автоматика, телемеханіка та зв'язок» Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна

ЧЛЕНИ РЕДАКЦІЙНОЇ КОЛЕГІЇ (УКРАЇНА):

Бабаєв М. М. – д.т.н., проф., Українська державна академія залізничного транспорту (УкрДАЗТ); Бойнік А. Б. – д.т.н., проф., УкрДАЗТ; Гетьман Г. К. – д.т.н., проф., Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна (ДНУЗТ); Дубинець Л. В. – д.т.н., проф., ДНУЗТ; Жуковицький І. В. – д.т.н., проф., ДНУЗТ; Заблудовський В. О. – д.т.н., проф., ДНУЗТ; Костін М. О. – д.т.н., проф., ДНУЗТ; Саєнко Ю. Л. – д.т.н., проф., Приазовський державний технічний університет; Стасюк О. І. – д.т.н., проф., Державний економіко-технологічний університет транспорту; Сиченко В. Г. – д.т.н., проф., ДНУЗТ; Чепцов М. М. – д.т.н., проф., Донецький інститут залізничного транспорту Української державної академії залізничного транспорту; Профатилов В. І. – к.т.н., доц., ДНУЗТ.

ІНОЗЕМНІ ЧЛЕНИ РЕДАКЦІЙНОЇ КОЛЕГІЇ:

Бадьор М. П. – д.т.н., проф., Московський державний університет шляхів сполучення, Російська Федерація; Бочков К. А. – д.т.н., проф., Білоруський державний університет транспорту, Республіка Білорусь; Бялонь А. – к.т.н., Науково-технічний центр залізничного транспорту, Республіка Польща;Загарій Г. І. – д.т.н., проф., Федеративна Республіка Німеччина; Микульский Є. – д.т.н., проф., Силезський технологічний університет, Республіка Польща.

Адреса редакції: вул. Лазаряна, 2, кім. 129, Дніпропетровськ, Україна, 49010

Тел.: +38 (056) 373-15-04

E-mail: ecsrt@yandex.ua, serducheck-t@rambler.ru

Сайт: http://ecsrt.diit.edu.ua/

    

Збірник наукових праць Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна "Транспортні системи та технології перевезень"

Збірник наукових праць Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна

Рік заснування: 2011

Проблематика: висвітлення результатів наукових досліджень у сфері формування та забезпечення ефективної роботи складових елементів транспортного комплексу, розвитку його матеріально-технічної бази, удосконалення технологій експлуатаційної, вантажної та комерційної роботи транспорту

ISSN: 2222-419Х (Print)

ISSN: 2313-8688 (Online)

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 17328-6098Р від 14.10.2010

Наш збірник включений до переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук (затверджено наказом Міністерства освіти і науки України № 1528 від 29.12.2014)

Галузь науки: технічні науки

Періодичність: 2 рази на рік

Мова видання: українська, російська, англійська (змішаними мовами)

Засновник: Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна

Головний редактор: Бобровський Володимир Ілліч, доктор технічних наук

Відповідальний секретар: Коробйова Руслана Геннадіївна, кандидат технічних наук

Члени редколегії: доктори технічних наук Т. В. Бутько, І. В. Жуковицький, Д. М. Козаченко, Д. В. Ломотько, Є. В. Нагорний, В. Я. Негрей, В. В. Скалозуб, доктор фізико-математичних наук В. І. Гаврилюк.

Адреса редакції: вул. Лазаряна, 2, Дніпропетровськ-10, Україна, 49010

Тел.: (0562) 33-19-13

E-mail: trans_sys@upp.diit.edu.ua
Електрифікація транспорту

Науковий журнал

Рік заснування: 2011
Тематика: висвітлення сучасних наукових проблем, пов’язаних з електрифікованим транспортом, а саме, питання електропостачання, електромагнітної сумісності, проблеми рухомого складу, енергозбереження, автоматизації і діагностики пристроїв електропостачання
ISSN 2307–4221, ISSN 2312-6574 (online)
Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 17327-6097Р від 14.10.2010 р.
Галузь науки: Технічні науки
Періодичність: 2 рази на рік
Мова видання: українська, російська, англійська (змішаними мовами)
Засновник: Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна
Головний редактор: Сиченко Віктор Григорович, доктор технічних наук
Заступник головного редактора: Кузнецов Валерій Геннадійович, доктор технічних наук
Відповідальний секретар: Босий Дмитро Олексійович, кандидат технічних наук
Члени редколегії: Андрієнко П. Д., Гетьман Г. К., Гончаров Ю. П., Денисюк С. П., Дубинець Л. В., Кім Є. Д., Костін М. О., Панасенко М. В., Саєнко Ю. Л., Бадьор М. П., Бочков К. А., Жарков Ю. І., Омарбеков А. К., Сідоров О. О.
Адреса редакції: вул. Лазаряна, 2, кім. 334, Дніпропетровськ, Україна, 49010
Телефон: (0562) 47-16-74
Ел. пошта: elsnz@mail.ru, dake@i.ua
Сайт: http://etr.diit.edu.ua/Збірник наукових праць Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна "Проблеми економіки транспорту"

Рік заснування: 2010
Галузь та проблематика: У статтях висвітлено результати наукових досліджень у сфері реформування окремих видів транспорту, підвищення їх конкурентоспроможності, питання оптимізації технологічних процесів та виробничо-господарської діяльності, принципи та методи управління підприємствами
ISSN 2309-821 X (Print), ISSN 2310-2438 (Online)
Свідоцтво про державну реєстрацію: серія КВ № 17325-6095Р від 01.12.2010 р.
Періодичність: 2 рази на рік
Мова видання: українська, російська, англійська
Головний редактор: Бараш Ю. С., доктор економічних наук
Заступник головного редактора: Л. С. Головкова доктор економічних наук
Відповідальний секретар: Н. О. Божок 
Адреса редакції: вул. Лазаряна, 2, кім. 253в, Дніпропетровськ, Україна, 49010
Тел.: (0562) 33-58-13
E-mail: ubarash@mail.ru
Сайт:
http://pte.diit.edu.ua/

 

 

Мости та тунелі: теорія, дослідження, практика

Збірник наукових праць

Рік заснування: 2011
Галузь та проблематика: Збірник має за мету висвітлення актуальних питань з проблем розрахунків, проектування, будівництва, експлуатації та реконструкції мостів, тунелів і інших інженерних споруд, застосування сучасних будівельних матеріалів і технологій будівництва, пошуку шляхів підвищення надійності та подовження довговічності інженерних споруд.
ISSN 2227-1252 (Print), ISSN 2413-6212 (Online)
Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ 17811-6661Р від 27.04.2011 р.
Видання внесено до Переліку наукових фахових видань України наказом Міністерства освіти і науки України 21.12.2015 р. № 1328 (технічні науки).
Періодичність: 2 рази на рік
Мова видання: українська, російська, англійська
Головний редактор:  Петренко В. Д., доктор технічних наук 
Відповідальний секретар: Соломка В. І., кандидат технічних наук
Адреса редакції: вул. Лазаряна, 2, кафедра «Мости», ауд. 241, Дніпропетровськ, Україна, 49010 
Тел.: +38 (056) 373 15 61
E-mail: kafmost@mt.diit.edu.ua
Сайт: http://bttrp.diit.edu.ua/