Шановні науковці! Запрошуємо до подальшої співпраці над проектом «Професори ДНУЗТ у Вікіпедії». За інформацією звертатися до інформаційно-бібліографічного відділу (ауд. 263; тел. 8-82)
Новий сайт

Браузер Internet Explorer не дає можливість використовувати можливості сайту повною мірою. Рекомендується використовувати FireFox або Google Chrome

 

Наука та прогрес транспорту. Вісник Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка
В. Лазаряна

Рік заснування: 2003
Галузь та проблематика: Журнал має за мету висвітлення актуальних питань наукового супроводження транспорту, рухомого складу, транспортної інфраструктури, інформаційних й інтелектуальних систем на транспорті та оприлюднення результатів фундаментальних і прикладних досліджень, сучасних наукових підходів до розробки технологій, аналізу управлінських, економічних й екологічних аспектів роботи підприємств транспорту та транспортного будівництва, а також питань удосконалення діяльності вищої школи.
ISSN 2307–3489 (Print), ІSSN 2307–6666 (Online)
Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 19609-9409ПР від 29.12.2012 р.
Видання внесено до Переліку наукових фахових видань України наказом Міністерства освіти і науки України 29.12.2014 р. № 1528 (технічні науки)
Розміщення нашого журналу в міжнародних наукометричних базах даних, репозитаріях та пошукових системах: Ulrichsweb™ Global Serials Directory, DOAJ, Google Scholar, Polish Scholarly Bibliography, eLIBRARY.ru, Index Copernicus, DRJI, DRIVER, BASE, OCLC WorldCat, "Україніка наукова", Beardslee Library, Cal State Monterey Bay, Universia, ScienceGate, NTHRYS, The Grove Library, УІНЦ.
Наукометричні показники журналу: 
Index Copernicus (Польща) - ICV 2015: 68.8;
Google Академiя - hi-11;
Global Impact Factor - 0.765 (2015);
InfoBase Index - 3,2 (IBI Factor 2016).
Періодичність: 6 разів на рік
Мова видання: українська, російська, англійська (змішаними мовами)
Засновник: Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна
Головний редактор: Мямлін С. В., доктор технічних наук 
Заступник головного редактора:
 Козаченко Д. М., доктор технічних наук
Відповідальний секретар: 
Колесникова Т. О., кандидат наук із соціальних комунікацій
Адреса редакції:
 вул. Лазаряна, 2, кім. 267, Дніпропетровськ, Україна, 49010
Тел.:
 (056) 371-51-05
E-
mail: lib@b.diit.edu.ua
Сайт: http://stp.diit.edu.ua/
Профіль у Google Scholar

 

 

 • Розділи і відповідальні редактори журналу
 • ПРАВИЛА ОФОРМЛЕННЯ СТАТЕЙ ЖУРНАЛУ «Наука та прогрес транспорту. Вісник Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна»
 • Приклад оформлення наукової статті
 • Ліцензійний договір
 • Лексика для перекладу вчених ступенів
 • Транслітерація кирилиці (українська мова) латиницею
 • Транслітерація кирилиці (російська мова) латиницею
 • Приклади бібліографічних описів згідно вимогам ГОСТу та ВАКу


 •     Відповідальний секретар журналу, директор НТБ –
      Колесникова Тетяна Олександрівна

       канд. наук із соціальних комунікацій, профіль у Google Scholar
      Контактні телефони: +38 (056) 371-51-05, 9-38 (внутр.)
      Електронна пошта: lib@b.diit.edu.ua, chief.library@gmail.com  

   

   

   

   

  Редакція журналу знаходиться у ВІДДІЛІ БІБЛІОТЕЧНО-ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ (ауд. 166)

   

  Відділ здійснює:

  • взаємодію з авторами та рецензентами;
  • надання редакційних послуг для наукового журналу «Наука та прогрес транспорту. Вісник…» – координація руху журнальних статей, аналіз та коректура їх метаданих, послуги бібліографа та перекладача, взаємодія з авторами, менеджмент і реклама журналу та ін.
  • супроводження веб-сайту наукового журналу «Наука та прогрес транспорту. Вісник…»
  • інтеграція журналу «Наука та прогрес транспорту. Вісник…» до міжнародних інформаційних систем науково-технічної інформації, в т.ч. до наукометричних БД

   

   Графік роботи відділу:
   з 07.45 до 16.45, п'ятниця – до 15.30
   перерва з 11.15 до 12.00
   вихідний – субота, неділя
   Телефон – 7-70 (внутр.) 
   E- mail: visnik@diit.edu.ua, infanalitika@b.diit.edu.ua

   

      Завідувач відділу бібліотечно-інформаційних технологій
      Савельєва Олена Андріївна

      Електронна пошта: infanalitika@b.diit.edu.ua, visnik@diit.edu.ua

   

       Питання, пов'язані з наукометричним базами, інформаційно-аналітичні

       послуги щодо індексів цитування авторів

       та індексів впливовості наукових журналів

   

      Науковий співробітник – Миргородська Алла Іванівна
      Електронна пошта: a.mirgorodska@gmail.com

   

       Питання, пов'язані з супровідною документацією до статті,

       умовами придбання журналу

   

   

   

      Перекладач, редактор статей – Безручко Олена Вікторівна
      Електронна пошта: jurnalstp@gmail.com

   

       Послуги редакції наукового журналу «Наука та прогрес транспорту»

   

   

   

   

      Завідувач сектору інформаційного та бібліотечно-бібліографічного
      навчання користувачів – Клюшник Ігор Анатолійович
     Електронна пошта: klugran@i.ua